Algemene ledenvergadering Fokveedag Boerenlandfeest op woensdagavond 3 juli

De Algemene Ledenvergadering van Fokveedag Boerenlandfeest wordt woensdag 3 juli 2024 gehouden in ‘Het Bruisend Hart’ te Hoornaar. Aanvang 20.30 uur.

AGENDA

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Financieel verslag boekjaar 2023 (in te zien tijdens ledenvergadering)
  4. Begroting 2024 (in te zien tijdens ledenvergadering)
  5. Aftredend/Herkiesbaar:

2023 A. Uittenbogaard-den Boer, aftredend,

voordracht: Jeanette Aanen-de Haan

2024 A. Bos-Boon, aftredend secretariaat en markt,

suggesties kandidaten ontvangen we graag

  1. 110e editie Fokveedag Boerenlandfeest op 21 september 2024
  2. O.a. mededelingen activiteiten:

– Commissie streek- en expositietent

– Kaascommissie

– Jongerencommissie

– Bestuur Shetland Pony

– Geitencommissie

– Veecommissie, showreglement (site:www.fokveedag.nl)

  1. Rondvraag
  2. Sluiting

Financieel verslag boekjaar 2023 en begroting zijn in te zien op de ledenvergadering bij de penningmeester.

Share