Algemene ledenvergadering Fokveedag op dinsdagavond 4 juli

tn_20161001-fokveedag-126De algemene ledenvergadering van Fokveedag Boerenlandfeest wordt dinsdag 4 juli gehouden in Het Bruisend Hart in Hoornaar, aanvang 20:30 uur.

De leden en andere betrokkenen hebben voor deze vergadering een uitnodiging ontvangen per e-mail.

Op de agenda onder meer het algemene en het financiële jaarverslag. De bestuursleden Anita Bos-Boon (secretaris), Arina Uittenbogaard-den Boer (penningmeester) en Ad van den Berg zijn aftredend en herkiesbaar.

Ook wordt alvast vooruitgekeken naar de 105e editie van Fokveedag Boerenland op zaterdag 7 oktober 2017.

Share