LEADER Polders met Waarden op Fokveedag op zoek naar ideeën en plannen

Kobie van de Visch en Tanja Kool dromen samen van een nog vitaler platteland. Als leden van de Plaatselijke Groep LEADER Polders met Waarden dagen ze bezoekers aan de Fokveedag uit om hun plannen en ideeën voor een vitaal platteland met hen te delen. De coördinatie van LEADER Polders met Waarden ligt bij Marieke Kok van KnowWhy uit Bleskensgraaf.

“We willen bewoners op het platteland een economische toekomst bieden, maar ook stadsbewoners uit onder andere Gorinchem, Gouda, Rotterdam de rijkdom van het platteland laten zien”, zo vertelt Kobie van de Visch, één van de leden van de Plaatselijke Groep.

Tanja Kool pleit vooral voor het leefbaar houden van het platteland om te voorkomen dat jongeren wegtrekken naar de stad. Als succesvol LEADER-project van enkele jaren geleden benoemt ze de Zorgboeren in Zuid-Holland.

Subsidieprogramma
LEADER Polders met Waarden is een Europees subsidieprogramma dat gericht is op het versterken van het platteland. Tot eind 2020 is nog ruim 2 miljoen euro beschikbaar voor projecten in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, de Krimpenerwaard en Gouwe-Wiericke die bijdragen aan een vitaal platteland.

Boerenslimheid
Bewoners kunnen zelf met innovatieve ideeën komen en LEADER helpt hen deze uit te voeren.  “Veel innovatie begint op het platteland, met startups die met boerenslimheid op zolderkamertjes zijn bedacht”, zo is de ervaring van Marieke Kok. “Mensen met innovatieve ideeën worden vooral uitgedaagd om al vroegtijdig met hun plannen naar ons toe te komen. Dat kunnen zowel kleine als grote projecten zijn. Wij kunnen dan al in een vroeg stadium meedenken, maar ook ideeën en plannen met elkaar verbinden en verder ontwikkelen”.

In de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden hebben al meerdere projecten subsidie gekregen van LEADER Polders met Waarden, zoals het project ‘Bezoek Gerrit’ van Den Hâneker, de Gespreide Herberg en de inrichting van een Kaasexperience centrum in een monumentale boerderij in Bleskensgraaf.

Kobie: “Wij willen vooral dat het geld goed besteed wordt, veel boeren en bewoners hebben misschien nog wel een plan in de keukenla liggen.  Juist in die plannen zijn we geïnteresseerd, wij vertellen dan uiteraard graag over LEADER en de voorwaarden voor subsidie. Iedereen kan in principe subsidie aanvragen”.

Duurzaamheid
De thema’s voor subsidie via LEADER Polders met Waarden zijn onder andere stadland relaties en duurzaamheid. De projectplannen worden getoetst door de Plaatselijke Groep, waar Kobie en Tanja lid van zijn. Zo noemt Tanja als voorbeeld een project rond voedsel “Mijn droom is samen nieuwe concepten te ontwikkelen om voedsel dichtbij huis af te zetten”.

Kobie zet in op scholing en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. “We hebben als streek zoveel te bieden, als je jongelui begeleidt in hun beroepskeuzes door ze mee te laten lopen in bedrijven kunnen ze dat zelf in de praktijk ervaren. Dat draagt bij aan een vitaal platteland”.

Marieke Kok hoopt dat het LEADER-programma bijdraagt aan meer samenwerking. “Het zou mooi zijn als samenwerken net zo vanzelfsprekend wordt als lopen of ademhalen. Als je zegt ‘ik heb een idee’ dat je dan op zoek gaat naar wie nog meer zo’n idee heeft.  Zo wordt delen vermenigvuldigen en neem je samen verantwoordelijkheid voor een vitaal platteland”.

Op de Fokveedag op 5 oktober komen leden van de Plaatselijke Groep en coördinator Marieke Kok graag in contact met mensen met ideeën en plannen. Meer informatie over LEADER Polders met Waarden is te vinden via: www.poldersmetwaarden.nl

Share