Schapen- en Geitentent Hoornaar 2019

De vrijwilligersgroep Geitenvrienden van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden hebben de tent die hun was toegewezen op de Fokveedagterrein Boerenlandfeest in Hoornaar op donderdag ingericht. Zaterdag 5 oktober 2019 waren de hokjes gereed waar de schapen- en geitenrassen konden worden ondergebracht zodat het publiek allerlei rassen konden bekijken.

De geitenrassen Witte-, Toggenburger-, Bonte-, Nubische-, Boer-, Angora, Dwerg- en Landgeiten waren te bewonderen. Van de Angorageiten werd door enkele dames de mohair wol bewerkt en verwerkt tot prachtige handwerkstukken.

De Zwartbles-, de Kerry Hill-, de Jacob-, de Scottish Blackface-, de Ouassant-, Witte en de Blauwe Texelaar, het Veluws Heideschaap waren ook dit jaar weer aanwezig en trokken veel bekijks.

Voor de Alpaca’s en Belgische Witblauwe kalveren waren er ook mooie ruime hokjes beschikbaar. De dieren konden ruim in het stro de dag doorbrengen voorzien van hooi, water en brokjes en zij zagen het vele publiek aan hen voorbij gaan.

Ook waren er zo’n 40 kuikentjes aanwezig, die in een ruime kunststof box met zaagsel en daarboven een warmtelamp hing om de jonge kipjes op temperatuur te houden, zij waren een trekpleister voor de vele kinderen die dit prachtig vertederend vinden.

Wel was het hoognodig om geregeld een rustpauze in de lassen voor de kuikens zodat ze weer tot rust kunnen komen.

De weergoden waren de organisatie maar vooral de duizenden bezoekers gunstig gezind, want na veel dagen met regen was het uitgerekend op zaterdag droog, zonnig en uitstekend weer om in het centrum van de Alblasserwaard de jaarlijkse Fokveedag te bezoeken.

Een ontmoetingsplek voor de agrarische sector waar die zich van z’n beste kant liet zien met keuringen, presentaties, demonstraties, exposities en landbouwmachines.

Diverse eetgelegenheden verkochten smakelijke snacks.

Weliswaar was het ‘natplan’ in werking gesteld en werd het publiek dat met de auto kwam naar de Smoutjesweg gestuurd waar vandaan ze met pendelbusjes naar het terrein werd vervoerd en visa versa.

Door het publiek konden er aan meerdere prijsvragen worden meegedaan. Ze konden doorgeven welk geit en schaap zij de beste rasvertegenwoordiger vonden. Dit was door een deskundige jury bepaald.

Het gewicht van een vijf maanden oud kalf kon geschat worden en van een Nederlandse Boergeit. Beiden zijn ’s middags in de kleinveeweger gewogen. De kinderen konden invullen hoeveel dieren met 4 pootjes in de tent aanwezig waren. Er was veel belangstelling om aan deze prijsvragen deel te nemen.

In de informatiestand konden de prijsvraagformulieren worden afgehaald en weer worden ingeleverd en er werd veel informatie verstrekt over de deelnemende rassen.

Door een groepje vrijwilligers werd gedurende de Fokveedag in de koffiehoek van de tent gratis koffie, thee of limonade aan het publiek uitgedeeld. Het publiek waardeerde deze geste enorm.

De organisatie heeft veel werk verzet, bedankt voor alle hulp en kijkt met een voldaan gevoel terug op een prachtige Fokveedag.

 

Share