Algemene ledenvergadering Fokveedag op woensdag 1 juli

De algemene ledenvergadering van Fokveedag Boerenlandfeest zal woensdag 1 juli 2015 gehouden worden in ‘Het Bruisend Hart’ in Hoornaar; aanvang 20:30 uur. Op de agenda onder meer: introductie Vrienden van de Fokveedag, Jaarverslag 2014, begroting 2015, bestuursverkiezing (aftredend en herkiesbaar: P.C. de Groot en A. de Leeuw) en een vooruitblik naar de 103e editie van […]

Share