Uiterlijk 14 juni beslissing over al dan niet doorgaan 108e Fokveedag Boerenlandfeest

HOORNAAR • Of de 108e Fokveedag Boerenlandfeest in 2021 kan doorgaan is nog niet zeker. Het bestuur van de grootste agrarische manifestatie van Midden-Nederland zal hierover uiterlijk op 14 juni een beslissing nemen.

Vorig jaar moest de Fokveedag in Hoornaar wegens de coronapandemie worden afgelast. Een scenario dat ook voor 2021 niet ondenkbaar is, hoewel de organisatie er alles aan zal doen de Fokveedag Boerenlandfeest te laten doorgaan. Vandaar dat de beslissing zo lang mogelijk wordt uitgesteld. Maar langer dan medio juni kan het bestuur niet wachten gezien de benodigde voorbereidingstijd.

Het al dan niet doorgaan van de 108E Fokveedag Boerenlandfeest zal vooral afhankelijk zijn van de dan geldende coronamaatregelen voor evenementen. “We staan in de startblokken”, zegt voorzitter Johan de Groot. “Maar uiteindelijk moet het wel verantwoord zijn. Laten we hopen op goede vooruitzichten.”

 

Share