Aanmelden rundvee voor 105e editie Fokveedag

We zijn blij dat we als Fokveedag Boerenlandfeest u hierbij weer van harte mogen uitnodigen voor het opgeven van het rundvee voor de 105e editie op zaterdag 7 oktober 2017. 

Voor de tiende maal betreft het een BVD-vrije én IBR-veilige rundveekeuring. De hieraan verbonden voorwaarden en consequenties treft u aan in het bijgesloten keuringsreglement. Er zijn in dit opzicht dingen veranderd ten opzichte van voorgaande jaren.  Zowel vrije als niet vrije bedrijven moeten nu een inspanning leveren, waar we als organisatie ook een bewijs van willen hebben. Hiervoor vragen we graag uw aandacht.

Graag wijzen wij u op het volgende:

  • Bijschrijvingen van dieren zijn niet toegestaan;
  • Het uitschrijven van dieren is toegestaan tot uiterlijk dinsdag 3 oktober 2017

Aanmeldingsformulier: opgave fokveedag 2017

Stroomschema: stroomschema

Share