Algemene ledenvergadering Fokveedag Boerenlandfeest

HOORNAAR – De algemene ledenvergadering van Fokveedag Boerenlandfeest wordt gehouden op woensdag 2 juli 2014 in ‘Het Bruisend Hart’ in Hoornaar. De vergadering begint om 20.30 uur. Binnen het bestuur zijn voorzitter Jan de Groot en Frits Kool aftredend en niet herkiesbaar. Jan de Groot zal als preses worden opgevolgd door Johan de Groot. Als opvolger van Frits Kool worden Marjolein de Kreij uit Schelluinen voorgedragen. Verder zal vooruit worden geblikt naar de 102e Fokveedag Boerenlandfeest op zaterdag 4 oktober 2014. Diverse commissies zullen hun plannen toelichten.

Ter voorbereiding kunt u de onderstaande informatie downloaden:

– Notulen ledenvergadering 3 juli 2013

– Jaarverslag 2013

– Jaarrekening 2013

– Begroting 2014

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *