Meer ruimte voor De Lange Slag op 105e Fokveedag Boerenlandfeest

De Belgisch Blauwen komen niet naar de 105e Fokveedag Boerenlandfeest, deelde voorzitter Johan de Groot dinsdagavond tijdens de algemene ledenvergadering mee.

Dat is overigens conform afspraak. In 2018 zullen de Belgisch Blauwen normaliter wel weer in Hoornaar worden gekeurd.

Aan ‘De Lange Slag’ zal op 7 oktober meer ruimte worden toebedeeld. Zoals bekend is De Lange Slag een vereniging -opgericht in 1997- van liefhebbers en eigenaren van oude tractoren. De vereniging telt meer dan 900 leden.

Johan de Groot blikte in zijn openingswoord nog kort terug ‘op de fantastische 104e Fokveedag Boerenlandfeest’. Hij benoemde expliciet ook de ‘prima samenwerking’ met de gemeente Giessenlanden.

Share