Meer ruimte voor De Lange Slag op 105e Fokveedag Boerenlandfeest

De Belgisch Blauwen komen niet naar de 105e Fokveedag Boerenlandfeest, deelde voorzitter Johan de Groot dinsdagavond tijdens de algemene ledenvergadering mee. Dat is overigens conform afspraak. In 2018 zullen de Belgisch Blauwen normaliter wel weer in Hoornaar worden gekeurd. Aan ‘De Lange Slag’ zal op 7 oktober meer ruimte worden toebedeeld. Zoals bekend is De Lange […]

Share