Nationale keuring Belgisch Witblauw Stamboek weer in Hoornaar

HOORNAAR – De nationale BWB-keuring wordt op zaterdag 6 oktober voor de tweede keer op de Fokveedag Boerenlandfeest gehouden (de eerste keer was in 2016).

Na een drietal regionale keuringen wordt in Hoornaar de nationale keuring van het Belgisch Witblauw Stamboek Nederland gehouden. De topdieren van de Nederlandse populatie komen naar Hoornaar. Er zijn bijna 80 BWB-runderen door 27 inzenders aangemeld. Zij zullen door een internationale jury worden beoordeeld.

Vleesras
Het BWB is veruit het meest populaire vleesras in Nederland en België (bron: website BWB). Ook vele andere landen in Europa en daarbuiten zien de meerwaarde van het ras in en importeren dieren en genetica van het ras.

Gezien de groeiende wereldbevolking en de daaraan gepaarde voedselproblematiek groeit de vraag naar het exclusieve raszuivere BWB-ras of om het in te kruisen met lokale vleesrassen. In delen van Zuid-Amerika, Afrika en Azië is dit gebeurd en de resultaten hiervan zijn positief. Met het Belgisch witblauw ras als voornaamste bouwsteen zal de bevolking gevoed kunnen blijven worden met kwalitatief uiterst gezond rundvlees en niet te vergeten met de kleinste ecologische voetafdruk t.o.v. andere vleesveerassen.

Het zijn runderen met een zeer hoge natuurlijke spierontwikkeling en er is een grote uniformiteit onder de dieren. De kleurslagen in het ras zijn volledig wit, witblauw tot blauw en wit-zwart. Het haar is dik, tot bijna wollig bij het jongvee.

De BWB dieren hebben een rustig karakter en zijn handzame dieren.

Share